Jak wygląda współpraca?

Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami poprzez e-mail, telefon oraz portal internetowy „STREFA KLIENTA”. Klient na ma stały dostęp do informacji o wynikach finansowych swojej firmy, gdzie może sprawdzać kwotę podatków i ZUS do zapłaty oraz samodzielnie i bezpłatnie wystawiać faktury sprzedażowe .

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może liczyć na pełną pomoc przy rejestracji podmiotu.

Współpraca przebiega w następujących etapach

 • Spotkanie z klientem

  Etapem rozpoczynającym współpracę jest spotkanie z klientem, które umożliwi zapoznanie się z potrzebami oraz pozwoli opracować indywidualna ofertę świadczenia usług księgowych

 • Podpisanie umowy

  Po podjęciu decyzji o współpracy następuje podpisanie umowy  pomiędzy klientem a Biurem Rachunkowym oraz podpisanie pełnomocnictwa do reprezentacji klienta przed urzędami.

 • Dostarczenie dokumentów

  Zebrane w ciągu miesiąca dokumenty (faktury, rachunki, wyciągi bankowe) klient dostarcza do biura w umówionym czasie. Istnieje możliwość odbioru dokumentów przez naszego pracownika w siedzibie firmy klienta.

 • Informacja o wynikach finansowych

  Po kilku dniach od otrzymania dokumentów księgowych informujemy klientów za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o wyniku finansowym i wysokości podatków oraz składek ZUS

 • Stały dostep do informacji

  Za pomocą panelu klienta udostępniamy bieżące informacje o wynikach finansowych  firmy danego klienta. W indywidualnej przestrzeni internetowej można sprawdzić kwotę podatków i składek ZUS do zapłaty oraz wystawić faktury sprzedażowe.

 • Deklaracje podatkowe

  Po otrzymaniu dokumentów dokonujemy odpowiednich zapisów księgowych, sporządzamy ewidencje księgowo-podatkowe, zgodnie z zawartą umową usług w obowiązującym terminie. Sporządzamy deklaracje podatkowe i przekazujemy do odpowiednich urzędów.

 • Archiwizacja dokumentów

  Po miesięcznym zaksięgowaniu, dokumenty pozostają w siedzibie Biura i oddawane są klientom po zakończeniu roku podatkowego. Na życzenie klienta archiwizujemy dokumenty.

 • Odpowiedzialność biura

  W przypadku kontroli nasze Biuro reprezentuje Klienta przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.